Aanmelden digitaal tekenmoment

 

In 2021 heeft de Alliantie Zuiderwaterlinie, na een eerste pioniersfase, een nieuwe stap gezet. Het ambitiedocument voor de periode 2021-2029 is vastgesteld. Hierin spreken alle partners hun gedeelde visie op - en passie voor - de toekomst van het verleden uit. Het vormt geen eindpunt, maar een begin; een inspiratiebron en een werkdocument. We zetten ons samen in voor de Zuiderwaterlinie en in die samenwerking schuilt onze kracht!

Daarom staat de Alliantie Zuiderwaterlinie op vrijdag 11 februari 2022 van 13.00-14.00 uur samen stil bij deze mijlpaal. Om deze samen te vieren en iedereen te bedanken. Tijdens een digitaal moment kijken we naar de toekomst, wordt het ambitiedocument officieel ondertekend en lanceren we de publieksversie van het ambitiedocument. Daarbij komen liniebouwers aan het woord en tonen we filmpjes van de stellingen waarin zij hun visie en ambitie delen.

Aanmelden voor het digitaal tekenmoment is niet meer mogelijk. Deelnemers ontvangen donderdag 10 februari 2022 de deelnamelink en instructies per mail.

Heb je vragen over het digitaal tekenmoment? Neem dan contact met ons op via info@zuiderwaterlinie.nl.