Het padendorp Lith

Scroll en ontdek

De gemeente Oss heeft aan de Maas in de dorpen Lith, Lithoijen en Maren-Kessel langs de Maas de elementen van een uniek historisch padennetwer…

De gemeente Oss heeft aan de Maas in de dorpen Lith, Lithoijen en Maren-Kessel langs de Maas de elementen van een uniek historisch padennetwerk in haar bezit. Uniek binnen Nederland en uniek binnen Europa. Naast het oude stratenpatroon geven deze paadjes prachtige doorkijkjes achter huizen en komen op verrassende plekken weer op andere straten uit. In 2001 werd door de voormalige gemeente Lith als de eerste gemeente in Nederland een integraal erfgoedplan samengesteld. Hieruit is het Padenplan voortgekomen waarin het plan is geschetst om de prachtige bestaande paden op te knappen en met nieuwe paden de relaties tussen de bestaande kernen en wijken te verbeteren. Tevens geeft het plan de routeplanning naar de realisatie om dit padennetwerk weer toegankelijk te maken. Vanaf 2015 zijn voor verschillende paden inrichtingsprincipes opgesteld waardoor de paden weer beleefbaar worden: de uitstraling verbetert, entrees herkenbaarder en knelpunten opgelost. Door de losse elementen weer te verbinden en openvallende mazen te dichten ontstaat weer het unieke padennetwerk tussen de verschillende wijken en kernen. Dit maakt de historische waarde zichtbaar, vergroot de verkeersveiligheid en is interessant voor recreatief gebruik.

De nieuwe stichting Wandelpaden Lith e.o. gaat samen met de gemeente Oss zorgen voor de middelen en kracht om de wandeling over de Lithse padenketen, die begin 2000 gestart is, ook af te maken! Deze op 23 juli 2020 opgerichte stichting bestaat uit voorzitter Noud Bongers Lith, secretaris Barbara van Tuijl-van Kessel uit Maren-Kessel en de bestuursleden Jeanne Eikelenboom – van Amstel uit Lith en Gerard Cornelissen en Frans Heeren uit Lithoijen. Gewapend met haar nieuwe logo wil de stichting als rechtspersoon met de gemeente Oss de komende jaren middelen genereren uit diverse subsidiepotjes om de nog resterende 25 paden uit het padenplan te realiseren of op te knappen. Voor de toekomst heeft de stichting als doel om de geweldige padenstructuur als blijvende “paradepaadjes” voor de Maaskant te behouden.

Hebt u interesse om met een gids een wandeling te maken over de Lithse dorpspaden? U kunt daarvoor contact opnemen met de coördinator van deze gidsen: de heer Johan de Nooy, tel: 0412-481856, j.de.nooy@kpnplanet.nl. Of met de voorzitter van de Stichting Wandelpaden Lith e.o., de heer Noud Bongers, tel. 06-10108393, info@noudbongers.nl.

Voor de dorpswandeling door Oud Maren: gids Nol Steenbruggen, tel: 06-26352029, stonebridges@telfort.nl.

Prijzen

  • Groepen€ 25,00 voor een wandeling met dorpsgids voor groepen van 1 t/m 10 personen.
  • Groepen€ 50,00 voor een wandeling met dorpsgids voor groepen van 11 t/m 20 personen.

Locatie