Schans bij het Pannenhuis

Scroll en ontdek

In maart 1672 verklaarde Engeland de oorlog aan de Republiek der Verenigde Nederlanden. In april gevolgd door Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen. Het leger van de Republiek trok zich terug achter de waterlinies.

De soldaten van Engeland en Frankrijk werden in Oosterhout ingekwartierd bij de herbergen en inwoners, en zo…

In maart 1672 verklaarde Engeland de oorlog aan de Republiek der Verenigde Nederlanden. In april gevolgd door Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen. Het leger van de Republiek trok zich terug achter de waterlinies.

De soldaten van Engeland en Frankrijk werden in Oosterhout ingekwartierd bij de herbergen en inwoners, en zo kreeg ook het Pannenhuis te maken met deze vreemdelingen. De eigenaar van het pand, Cornelis Bus, declareerde destijds 62 gulden en 8 stuivers voor de kosten van de ingekwartierde soldaten. Uiteindelijk hebben van 1746-1748 Duitsers, Engelsen, Schotten en Hessische soldaten hun onderdak gevonden in het Pannenhuis. Saillant detail: met name de Engelse troepen hadden zoveel schade aangericht aan de bomen, bossen, velden, oogst, huizen en schuren in Oosterhout, dat het dorpsbestuur actie ondernam. Na zes uur mocht er geen bier meer worden getapt en voor de Engelsen gold een boete van 3 euro per overtreding. 

De Schans bij Pannenhuis maakt deel uit van Landschap de Open Linie. Je kunt hier nu heerlijk wandelen en fietsen. 

Contact

Pannenhuisstraat
4911 BS Oosterhout
Plan je route

Locatie