De Hollandsche Dijk

Sluitstuk van Linie 1629

Hollanders hielpen bij de aanleg van deze dijk in de Gement, een moerasgebied ten westen van de stad´s-Hertogenbosch. Met takkenbossen, plaggen en aarde sloten zij in 1629 de Linie van Frederik Hendrik.

Fors karwei

In de Gement stond het water in 1629 wel drie meter hoog. Konvooien wagens en karren moesten een begaanbaar pad krijgen. Daarvoor werd aarde opgeworpen, dat met palen met geregen takken ertussen bij elkaar werd gehouden. Hollanders hielpen mee aan dit forse karwei. Toen de Hollandsche Dijk af was, was de linie om de stad ’s-Hertogenbosch helemaal rond. Direct na het beleg van ’s-Hertogenbosch braken de Staatsen de Hollandsche Dijk weer af. Zo was het watersysteem weer hersteld en kon de Dijk niet tégen hen worden gebruikt.

Reconstructie

Tot 1957 was het beloop van de dijk nog zichtbaar door het slotenpatroon. Daarna vond er ruilverkaveling plaats in de Gement. Die wiste alle sporen. Gelukkig wisten historici het patroon te reconstrueren aan de hand van luchtfoto’s en met nieuwe hoogtekaarten. Op de borden in de Gement is precies te zien waar de Hollandsche Dijk en de linie van Frederik Hendrik lagen.

Volg de fietsroute

Ontdek in de buurt