Fort Sint Anna

Een stevige meid, die Anna

In het voorjaar van 1629 liet Prins Frederik Hendrik zijn linie om ’s-Hertogenbosch aanleggen. Die linie moest natuurlijk verdedigd worden. Fort Sint Anna beschermde de noordwestelijke punt. Dit fort lag op de uiterste noordoostelijke punt van de linie, aan de rand van wat nu Rosmalen is.

Slimme kanalen

Voor Fort Sint Anna lag een groot verdedigingswerk, een hoornwerk. Ook liepen hier twee kanalen. Die liepen vóór de linie en konden water van de Aa afvoeren naar de Maas, dóór de dekzandrug bij Rosmalen. Nog een voordeeltje: die kanalen  maakten het extra lastig om de linie aan te vallen. Het vierkante fort met bastions was uitgebreid met een groot kroonwerk.

Onderdeel van Linie 1629

Arme nonnetjes

Eigenlijk is er maar  weinig bekend over Fort Sint Anna. Waarschijnlijk liggen er restanten in de grond. Wat we wel weten: het fort lag tegenover het klooster De Annenborch. Vanwege het aanhoudend oorlogsgeweld vertrokken de kloosterzusters in 1582 naar ‘s-Hertogenbosch. Ook weten we dat het hier ooit een gehinnik en gebries van jewelste was. Vlakbij het fort, onder aan de Heinisdijk, was namelijk de cavalerie van Van Limburg Stirum gelegerd.

Volg de fietsroute

Ontdek in de buurt