Hoornwerk Henriëttewaard

Engelenbewaarders

De Dieze vormde een belangrijke levensader voor de stad ’s-Hertogenbosch. Via dit riviertje kwamen levensmiddelen de stad in. In 1579 stelde de Spaansgezinde bevelhebber Van Berlaymont het omliggende gebied, de Henriëttewaard, veilig met een schans en drie hoornwerken. De aarden schans tussen Engelen en Crèvecoeur raakte voor 1629 in onbruik, maar het gebied bleef van grote startegische waarde tijdens het Beleg van ’s-Hertogenbosch.

Logistieke operatie

De 3 hoornwerken van de Engeler Schans maakten deel uit van het kwartier van Frederik Hendriks schoonvader, graaf Johan Albert van Solms. Dit kampement beschermde de Dieze vanaf Fort Crèvecoeur helemaal tot aan het zuiden van Engelen. 23 compagnieën stelden hier de goederenaanvoer naar ’s-Hertogenbosch veilig. Bij het kwartier arriveerden vóór 1629 al 150 schepen, volgeladen met spullen voor de  opbouw van de Linie. Takkenbossen, tentdoeken en proviand voor de manschappen (3000 man!). De grote schepen kwamen niet verder dan de schipbrug. Daar laadden de Staatse soldaten alles over. Fort Dieze bood een veilige haven, zodat de Spanjaarden de lading bij de Diezebrug niet alsnog soldaat maakten.

Onderdeel van Linie 1629

Schansfietsen

De vroegere schans langs de Dieze lag parallel aan het huidige fietspad naar Crèvecoeur (Abelenlaan). De Dieze loopt verder door naar links. Aan de rechterkant lagen de hoornwerken. Vlak voordat je onder de A59 doorfietst, kom je langs de vroegere locatie van Fort Dieze. Dat is niet meer terug te zien. Wel is de locatie van de oude schipbrug nog te ontwaren. Bij de toekomstplannen voor de Diezemonding leeft de wens om ook de hoornwerken weer zichtbaar te maken in het landschap van de Henriëttewaard. Daar hoef je niet op te wachten, want nu al fiets je hier door een prachtig groen en waterrijk gebied.

Volg de fietsroute

Ontdek in de buurt