Het padendorp Lith

Wandelen door 700 jaar geschiedenis

Het water van de Maas beteugelen zodat de binnendijkse grond bruikbaar bleef. Daartoe dienden de dijken die in de 13e eeuw langs de Maas zijn aangelegd. Maar vijandig water liet zich daar niet altijd door verslaan. Paden op hoge zandruggen boden een vluchtroute voor mens en dier. U kunt het unieke open Lithse gebied verkennen over deze wandelpaden en heerlijk fietsen langs de Maas. 

Van vluchtroute naar wandelroute bij Oss

De grote uitgestrekte polders van het Maasland hebben eeuwen gediend als retentiegebied van de Beerse Overlaat. Het water van de "Beerse Maas" stroomde bij hoog water van de Maas over de dijk bij Beers het Maasland in om de dijken van noord Nederland te redden. Zelfs de aangelegde dwarsdijken zoals De Erfdijk (bij Herpen) en de Groenedijk (bij Haren) konden het tij dan niet altijd keren. Mens en dier moesten zich dan in veiligheid brengen. In Lith, Lithoijen en Maren-Kessel, onderdeel van de gemeente Oss, konden de inwoners zich dan lang behelpen via de vele dorpspaden op hoge zandruggen. Zo konden benarde boeren met hun vee een uitweg vinden naar hoger gelegen gebied en konden inwoners ook met droge voeten naar de dijk, kerk en school. Deze paden bewezen hun waarde ook tijdens de oorlog met de Fransen tussen 1795-1814. Jong en oud kan heerlijk wandelen in Lith e.o. en deze eeuwenoude geschiedenis van dichtbij ervaren. Fietsend is ook de stad Oss te bezoeken.

Het padendorp Lith

De gemeente Oss wil de huidige charme van de 38 cultuurhistorische wandelpaden in Lith en omgeving behouden en meer laten opvallen. Daarvoor is het Padenplan opgesteld. Veel paden krijgen nieuwe bestrating, beplanting en verlichting. Waar mogelijk worden verdwenen, oude paden in ere hersteld. En aan elkaar verbonden, zodat er een netwerk van cultuurhistorische paden ontstaat. Eén van de onderdelen van het Padenplan is de realisatie van de wandelroute bij Oss ‘Dwars op de Overlaat’. Deze route koppelt de 700 jaar oude geschiedenis van de Beerse Overlaat aan de paden. Kun jij, net als wij, niet wachten om te gaan wandelen in Oss en omgeving?

dichtbij deze locatie