Circumvallatielinie 1602 - Gelderse oever

Tegenoverliggend legerkamp aan de Brabantse zijde

Over de hele lengte van deze oostelijke dijk van Keent lag aan de andere oever van de Maas in de uiterwaarden een van de drie legerkampen tijdens het beleg van Grave in 1602. Twee maanden lang verbleven in elk van de drie legerkampen 8.000 manschappen. In dit westelijke legerkamp had Generaal Francis Vere de leiding. Nadat Vere gewond was geraakt, nam de 18-jarige Frederik-Hendrik de leiding over.

(Meer over het westelijk legerkamp als je vanaf knooppunt 60-z34 over de dijk van Velp richting Grave wandelt. Je kijkt dan ten noorden van de dijk op dit westelijk legerkamp.)

Soldaat anno 1602: meer graven dan vechten

De circumvallatielinie van 1602 wordt in de wandelroute van 'Buiten de Veste deel A' meerdere malen gekruist. Buiten de wallen rondom de drie legerkampen waren deze drie kampen verbonden via deze circumvallatielinie, die op tussenliggende plekken ook nog eens voorzien was van schansen en redouten. 

Hoe krijg je een gevoel bij de omvang van dit enorme graafwerk voor deze verdedigingswallen met grachten? Zonder schansen, redouten en andere verdedigingswerken mee te rekenen: De wal tussen kamp west en kamp zuid: 4 km. De wal tussen kamp zuid en kamp oost: 4 km. De dijk vanaf Het Wachthuis in Reek tot het westelijk kamp: 2 km. De dijk van westelijk kamp langs de Maas richting Grave: 1,5 km. De dijk aan de Gelderse oever: 9 km. In totaal meer dan 20 km! Daar komen nog kilometers wallen bij binnen deze circumvallatielinie, die telkens verder opschoven richting de vesting om Grave geheel in te sluiten.