Identiteit: Brabant en het rampjaar 1672

In 2022 vond een herdenking van het Rampjaar 1672 plaats. Hoe ziet dat canonieke verhaal eruit en hoe verhoudt dat verhaal zich tot het Brabantse verhaal? Wat wordt er nationaal georganiseerd rondom de herdenking en hoe? Vanuit de nationale organisatie van de herdenking van het rampjaar verzorgde onderzoeker en Zuiderwaterliniekenner Jos Cuijpers samen met Tom Scheepstra ambassadeur Rampjaarherdenking en voorzitter van Jong KNHG een inleiding. Vanuit de Zuiderwaterlinie kennisagenda gaven Bas Bevaart en regio historicus Henk Buijks een Brabants perspectief op het canonieke verhaal. Je vindt de verschillende presentaties hieronder terug:

Aanknopingspunten
Tijdens deze sessie werd duidelijk dat er in Brabant een begin is gemaakt door actieve heemkundigen met het in beeld brengen van het Brabantse verhaal over 1672. Er werden veel nieuwe aanknopingspunten voor onderzoek gevonden dat in 2021 verder werd opgepakt.

Naar aanleiding van de sessies over het Rampjaar heeft Zuiderwaterlinie-onderzoeker Jacob Knegtel een artikel geschreven. Dat artikel lees je hier.