‘Zuiderwaterlinie Zichtbaar Beter’ dankzij liniebouwers

Ieder jaar organiseert de Alliantie Zuiderwaterlinie de Liniemeeting: hét moment om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en te inspireren. Het thema van de Liniemeeting op 17 juni 2022: Zuiderwaterlinie Zichtbaar Beter.

Inspirerende presentaties
Liniebouwers vanuit de hele Zuiderwaterlinie kwamen bij elkaar in de Markiezenhof in Bergen op Zoom. Naast nieuwe bestuurders waren ook de net afgestudeerde gastheren en gastvrouwen van de Zuiderwaterlinie aanwezig. Inmiddels zijn er al 50 ondernemers die deze eretitel mogen dragen. Na een heerlijke lunch van Proefmei in de koele tuin van de Markiezenhof, vertrok iedereen naar Theater Het Zwijnshoofd. Daar stond een sterk inhoudelijk programma te wachten. 

Anne-Wil Maris, programmamanager van de Zuiderwaterlinie, trapte de dag af met een warm en hartelijk welkom: "De ontwikkelingen binnen de Zuiderwaterlinie staan nooit stil, maar zonder de liniebouwers komen we niet verder! Zichtbaarheid is onderzoek doen, een nieuw ambitiedocument maken, een sterk merk bouwen en een goede toeristische infrastructuur verzorgen. Maar zichtbaarheid voor mij is toch vooral jullie: de liniebouwers en ambassadeurs van de Zuiderwaterlinie!" 

Daarna was het woord aan Letty Demmers, de kersverse wethouder van gemeente Bergen op Zoom, en Stijn Smeulders, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. De keynote werd dit jaar gegeven door Marco Vermeulen. Hij vertelde zijn visie op de zichtbaarheid van de Zuiderwaterlinie, nu en in de toekomst.

Bekijk de presentatie van Marco Vermeulen.

Interessante discussies
De groep splitste zich op in vier verschillende keuzesessies. Tijdens die sessies werd input opgehaald, maar vooral verhalen en ervaringen uitgewisseld. De volgende thema’s stonden centraal:

  1. Zichtbaarheid van vestingerfgoed: inspireren, verbinden en samenwerken als basis voor succes. Bekijk de presentatie.
  2. Zichtbaarheid in het landschap: de Linie van de Eendracht
  3. Zichtbaarheid in de hedendaagse stad: de Verborgen Vesting
  4. Zichtbaar, beleefbaar én overdraagbaar: verhalen en storytelling langs de linie. Bekijk de presentatie.

Bij de gezamenlijke terugkoppeling kwamen enkele belangrijke inzichten boven tafel:

  • Betrokkenheid en passie blijven belangrijke drijfveren, ook voor toekomstige ontwikkelingen.
  • Storytelling is een waardevol instrument om erfgoed beleefbaar en overdraagbaar te maken. Heb daarbij oog voor de lokale verschillen en overeenkomsten. En kijk bij het vertalen van een verhaal altijd goed naar de doelgroep voor wie je het maakt.
  • Kijk binnen en buiten je grenzen en benut kansen als ze zich voordoen. 

Volop kansen in de Zuiderwaterlinie
Binnen de Zuiderwaterlinie doen zich elke week weer nieuwe kansen voor. Het landschap is de grootste erfgoedbeheerder van Nederland: benut die unieke identiteit om het verleden een nieuwe toekomst te geven. 

Tijdens de Liniemeeting werd een ding duidelijk: de Zuiderwaterlinie groeit en bloeit en dat realiseren we samen: bestuurders, professionals, ondernemers én vrijwilligers.