Van grenzen naar bruggen

Door elkaar op te zoeken en kennis uit te wisselen, versterken we elkaar. Samen komen we verder en verbeteren we de zichtbaarheid van onze waterlinies. Daar waar ze elkaar niet letterlijk raken, bouwen we bruggen.

Anne-Wil Maris, programmamanager Zuiderwaterlinie

Het programma

De eerste Kennisdag Nederlandse waterlinies werd geopend door Anne-Wil Maris, programma manager Alliantie Zuiderwaterlinie, en Anastasia van der Lugt, directeur Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Drie thema’s stonden centraal in de presentaties: kennis, erfgoed en de toekomst.

  1. Chris Will, historicus en waterliniekenner, vertelde over de verbindende geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Zuiderwaterlinie. Hij toonde aan dat we de historische ontwikkelingen van waterlinies in Nederland niet los van elkaar kunnen zien.
  2. Burgemeester Willemijn van Hees vertelde over het erfgoed en de restauratie van ‘haar stad’ Heusden. Een stad die ingrijpend durfde te restaureren, zodat we vandaag terug in de tijd kunnen stappen en dichter bij de geschiedenis kunnen staan.
  3. Als laatste gaf Gert-Jan de Boer, adviseur Erfgoed & Klimaat bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een kijkje in de toekomst door in te gaan op de rol die erfgoed kan spelen in de opgaven rond klimaatverandering. Zijn conclusie: “Klimaatverandering is een bedreiging, maar tegelijkertijd ook een kans voor de waterlinie om opnieuw een maatschappelijke functie te vervullen”

Tijdens enkele breakoutsessies gingen de aanwezigen in kleinere groepen in discussie over vraagstukken over de verschillende thema's. De kennisdag werd afgesloten met een rondleiding door Heusden en een netwerkborrel.

Herdenking Rampjaar 1672

De Alliantie Zuiderwaterlinie opende op deze dag (vrijdag 8 april 2022) het Herdenkingsjaar Rampjaar langs de Zuiderwaterlinie. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat dit rampzalige, maar ook feestelijke jaar werd ingeluid, en om die reden organiseert de Alliantie in 2022 diverse activiteiten die teruggrijpen naar de vele gebeurtenissen en verhalen in het Brabant van toen. Ook de Oude Hollandse Waterlinie herdenkt dit jaar, namelijk vanwege haar 350 jarig bestaan. Dit wordt gedaan met tal van evenementen in en met de vestingsteden gelegen aan de linie.