LF Waterliniefietsers vertrokken vanuit Bergen op Zoom