Bossche Broek

Natte broek, droge voeten

Een onneembaar verdedigingswerk in de middeleeuwen, dat was het oude moerasdal Bossche Broek. Nu is het een ongerept natuurgebied van wel 116 hectare waar je kunt hardlopen, wandelen en fietsen.

Moerasdraak

‘s-Hertogenbosch dankt veel aan het Bossche Broek. Vijandelijke middeleeuwse legers konden niet dicht bij de stad komen, omdat de Hollanders dit moeras onder water liet lopen. Vandaar de legendarische bijnaam Moerasdraak. De stad ligt op een zandheuvel met daaromheen graslanden. Deze ‘broek’ bleef nat door het kwelwater uit de Dommel en de Aa. En elk jaar overstroomde de Dommel óók nog eens. Toch lukte het Frederik Hendrik in 1629 – na zes pogingen – ‘s-Hertogenbosch in te nemen. Hij bouwde een dijk rondom de stad en legde zo ook het Bossche Broek droog.

Wandelen door het Bossche Broek

Het natuurgebied heeft een moerassig karakter. Dat komt door de hoge waterstand. Er is veel grasland en er groeien bijzondere planten. Die trekken weer specifieke vogelsoorten, wat het Bossche Broek tot één van de belangrijkste weidevogelgebieden van Brabant maakt. Dit maakt het wandelen door Bossche Broek een onvergetelijke ervaring voor vogelliefhebbers. Ontdek het landschap met de wandelroute door Bossche Broek zodat je niets mist! Het ongerepte natuurgebied is een waardevolle schakel binnen Europa. Het heeft dan ook de status ‘Natura 2000’ gekregen. Het Bossche Broek ligt aan de rand van de binnenstad, alleen de vestingwallen liggen ertussen. Je kunt er komen met het gratis voetveer over de Dommel, achter restaurant Chalet Royal.

Bezoek het natuurgebied

Ontdek in de buurt