Kasteel van Breda

Kasteel van Breda: centrum van macht

Het Kasteel van Breda ligt in één van de oudste delen van de stad, aan – natuurlijk – het Kasteelplein van Breda. Door de geschiedenis van Breda hebben machtige families hier gewoond, gefeest en complotten gesmeed.​

Een koninklijke thuis

Het Kasteel van Breda ligt aan de noordzijde van de historische binnenstad, aan het Kasteelplein, de plek waar in het verleden door de Heren van Nassau riddertoernooien werden georganiseerd. Deze Nassaus, Breda is de bakermat van onze koninklijke familie, bekleedden in de 15e en 16e eeuw belangrijke  functies bij de Bourgondische vorsten en de Habsburgse keizer Karel V. Een van hun nazaten wordt, prins Willem III, wordt zelfs koning van Engeland. 

Politiek hart van de stad

Geen wonder dat het Kasteel van Breda regelmatig de plaats was waar besprekingen werden gehouden om politieke of militaire beslissingen te nemen. Dat bracht vele internationale gasten naar de stad die o.a. in de hofhuizen van de Reiger- en Catharinastraat werden ondergebracht. De belangrijkste onderhandelingen vonden plaats 1667 met als resultaat de Vrede van Breda. Begin 19e eeuw besloot de familie van Oranje-Nassau het kasteel over te dragen aan het leger en zo werd het mogelijk dat sinds 1828 de Koninklijke Militaire Academie in het Kasteel van Breda is gevestigd. 

Gat in Spaanse verdediging?

In de Tachtigjarige Oorlog was Breda voor vriend en vijand een belangrijke stad ook al vanwege de band van de familie van Nassau met deze stad. De Spanjaarden deden bovendien verwoede pogingen om de Heer van Breda, Willem van Oranje, gevangen te nemen. De stad wisselde maar liefst vijf maal van bezettingsmacht met grote gevolgen voor de bevolking. In 1590 slaagden de Staatsen erin om de stad te veroveren met behulp van het beroemde Turfschip van Breda. Hoe kwamen ze het kasteel binnen? Niet via de in 1610 gebouwde waterpoort - “het Spanjaardsgat” in de volksmond – maar via een sluis aan de noordzijde van het kasteel  en, nog een klein misverstand, het waren geen Spaanse maar Italiaanse soldaten, wel in dienst van Spanje.