Landweer en Mineursberg bij Reekse bossen

Napoleons oefenterrein

In de tijd van Napoleon (1806-1813) was de Mineursberg oefenterrein van de Mineurs. Een mineur wordt zo genoemd omdat hij met mijnen werkt. Historisch gezien waren de werkzaamheden van een mineur het graven van mijngangen en bij een militaire inzet het ondergraven (ondermijnen of mineren) van vijandelijke stellingen. De mineurs worden ook wel gezien als voorlopers van de genie. Ook vandaag bevindt zich in Reek nog steeds een opleidings- en trainingscentrum voor de Genie.

In de jaren 40 van de vorige eeuw was de Mineursberg nog een mooie berg van bijna 15 meter hoog. Tegenwoordig is de berg nog maar deels intact. Het open terrein is bewaard gebleven. Er is een waterbron en er liggen wandelroutes door het hele gebied.

‘De’ Landerd

Tijdens het beleg van Grave (1674) belegerden Staatse legers de Franse bezettingsmacht. In die tijd zijn in de omgeving diverse vestingwerken aangelegd. De naam Landerd slaat op een historische verdedigingslinie, oftewel landweer. Deze landweren werden aangelegd rondom legerkampen en bestonden uit aarden wallen versterkt met pallisaden (een aaneengesloten rij van in de grond gestoken palen of staken) en grachten. De linie lag strategisch − op de grens van Schaijk en Reek − en liep helemaal door tot Zeeland. De oplettende wandelaar herkent de oude verdedigingswallen nog steeds in het landschap.

Echter kan de landweer ook nog ouder zijn, en wel gebruikt of verbeterd in 1674. Met de aanleg van het tracédeel Ravenstein-Zeeland van de N277 is de landweer vrijwel geheel verdwenen.

Kampement bij Reek anno 1639

In 1639, tijdens de Tachtigjarige oorlog, onderneemt stadhouder Frederik Hendrik met zijn leger een veldtocht van Zeeuws-Vlaanderen naar Rijnberk (Rheinberg) in Duitsland. Op elke plaats waar het leger zijn tenten opslaat voor de overnachting wordt een eenvoudig kaartje getekend, waarop de ligging van het kampement is aangeduid. Een van deze plaatsen is Reek.

Het schetsboek waarin het kaartje van Reek samen met andere overnachtingsplaatsen is opgenomen, bevindt zich in het British Museum in London. Op het kaartje is te zien dat de stadhouder zijn slaapplaats nabij Reek had en dat de artillerie was gelegerd op de Reekse Heide. Ook de Reekse molen en een groot deel van het huidige stratenpartoon zijn op het kaartje goed herkenbaar.

Bezoek het natuurgebied

Ontdek in de buurt