Strikberg

Rivierduin Strikberg, een valstrik voor konijnen

Het donderde vroeger, rond Strikberg. Hier zijn heel wat militaire manoeuvres uitgevoerd, de Spinolaschans lag vlakbij. Maar waar vroeger soldaten rondbanjerden, genieten nu wandelaars en verschillende soorten weidevogels van de omgeving van de rivierduin.

Van rivierduin naar valstrikberg

Strikberg is een rivierduin. De rivier de Mark zette hier zand af en daardoor lag Strikberg altijd iets hoger dan de polder eromheen. Niet alleen de bij de Strikberg gelegerde soldaten maar ook de lokale boeren vingen er konijnen met behulp van strikvallen; zo komt Strikberg vermoedelijk aan zijn naam. Dichtbij de Strikberg ligt de Spinolaschans. Dit voormalige vestingwerk is tijdens de Tachtigjarige Oorlog aangelegd door de Spanjaarden, onder leiding van Ambrosius Spinola. Stroomafwaarts ligt dan nog ten noorden van het dorp Terheijden de Kleine Schans.

Bezoek de Spinolaschans Breda

Voorrang voor vogels

Nu is Strikberg één van de bezienswaardigheden op de wandelroutes in Breda. Het ligt in de Lage Vuchtpolder. Dat Brabantse natuurgebied is een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk van de provincie. Het vormt de overgang tussen de Vrachelse Heide in het oosten en de westelijke kleigronden aan rivier de Mark. Het project 'Natte Natuurparel' helpt de natuur een handje door weidevogels te beschermen. In het broedseizoen lopen wandelaars een rondje om, om grutto, kievit en tureluur de ruimte te geven.

Ontdek in de buurt