Wapen van Reek

Heldhaftige burgerwacht in Reek

Net als vestingstad Grave, was het nabij gelegen Reek, tegenwoordig behorend bij de gemeente Landerd, meerdere malen doelwit van de plunderende Franse troepen. Het Hollandse leger had te weinig manschappen om de Fransen binnen de stadsmuren van vestingstad Grave te houden. Het Nederlandse bestuur besloot daarom de bevolking te mobiliseren in een ‘landstorm’. Die burgerwachten waren bepaald niet bang uitgevallen. Ze vielen het Franse garnizoen telkens verwoed aan. Ze blokkeerden zelfs vestingstad Grave, zodat de garnizoenssoldaten niet meer buiten de muren op strooptocht konden. Als beloning voor hun moed werd aan Reek een gemeentewapen verleend. Hierin staan  letters R R R: Reek Religione Regi, Reek voor godsdienst en vorst.

Eerbetoon aan helden van Reek

De helden van de landstorm verdienden een eerbetoon, vond de toenmalige burgemeester van Reek. Hij schreef in 1815  een brief aan de Hoge Raad van Adel in Den Haag en verzocht: “…een driekleurig schild, met de letters R R R tot herinnering dat de gemeente Reek de eerste is geweest op de linker Maasoever die op 15 januari 1814 in het gezicht van de naburige vijand - het Franse garnizoen der vesting Grave - de vlag heeft opgestoken…” Het gemeentewapen van Reek kwam er, in de heraldische kleuren goud (geel), lazuur (blauw), zilver (wit) en sabel (zwart).

De Reekenaren zijn trots op hun geschiedenis. Ze hebben hun dorpshuis de toepasselijke naam ‘Het Wapen van Reek’ gegeven. En aan de gevel is het oude gemeentewapen aangebracht.

200 jaar Wapen van Reek

Op 14 oktober 1818 kende de Hoge Raad van de Adel Reek haar dorpswapen toe. Exact 200 jaar later, op zondag 14 oktober 2018 vierde Reek de dapperheid van haar burgers ruim twee eeuwen geleden.
 
Er was een tentoonstelling waarin de Reekse verhalen uit de Franse tijd tot leven kwamen. Op verschillende locaties in het dorp werden de gebeurtenissen in 1813-1814 uitgebeeld. Deelnemers troffen in het dorp markante personen uit de Reekse en de wereldgeschiedenis. Het publiek kon na een snelle opleiding als Landstormer de Fransen opnieuw uit Reek verjagen. Als hedendaagse Landstormers kregen zij opnieuw de beloning: het Wapen van Reek.

Ontdek in de buurt