Redoutes Breda

Al enige tijd waren aan de Zwarte Dijk in de Lage Vuchtpolder twee vierkante bouwwerken te zien. En daar is nu een derde bijgekomen. De landschapselementen vertegenwoordigen verschillende thema’s die dit gebied in het noorden van Breda zo uniek maken. Maar wat zijn het eigenlijk? 

Verwijzing naar de geschiedenis

De bouwwerken verwijzen naar de vestingwerken, ook wel redoutes genoemd, die in de 16de eeuw aan de Zwarte Dijk zijn gebouwd. De redoutes zijn geen letterlijke reconstructies, maar herkenningspunten in het landschap die verwijzen naar de redoutes die er ooit hebben gestaan. Op verschillende historische kaarten staan de vestingwerken aangeduid. De redoutes aan de Zwarte Dijk werden oorspronkelijk gebouwd als onderdeel van de linie van 1624-1625 aangelegd door Ambrogio Spinola. 

Bezoek dit prachtige natuurgebied en ontdek haar unieke sporen uit het verleden!  

Veen - Vogel - Water

Als onderdeel van de Zuiderwaterlinie en het natuurgebied de Natte Natuurparel vertellen de redoutes elk een eigen verhaal: Veen – Vogel – Water

Veenredoute
De Lage Vuchtpolder is lange tijd gebruikt voor vervening. Hierbij werd veen afgegraven en na een periode van drogen, in de vorm van turf, verkocht en gebruikt als brandstof. Turf was in de middeleeuwen een zeer belangrijke brandstof waar veel geld mee werd verdiend. De Lage Vuchtpolder is mede gevormd door de veenwinning. De Veenredoute is een verwijzing naar deze geschiedenis. De grondlagen waaruit de veengronden zijn opgebouwd is visueel weergegeven in het informatiepaneel

Vogelredoute
Als ecologische schakel is de Lage Vuchtpolder een belangrijk nat natuurgebied in Brabant. Het gebied is een overgangsgebied tussen de oostelijke zandgronden en bossen en de westelijke kleigronden. Het natte natuurgebied is een hele fijne uitvalsbasis voor veel weidevogels, zeldzame planten en andere dieren. De Vogelredoute geeft een introductie van de ontwikkelingen in dit gebied rondom natuur en van een aantal vogels die in dit gebied voorkomen.

Waterredoute
Als onderdeel van de verdediging van de stad Breda werd door middel van inundatie grote delen rondom Breda onder water gezet. Vanuit de redoutes konden soldaten het onder water gezette gebied in de gaten houden. 

Momenteel wordt het water met name ingezet om het natuurgebied nat en drassig te houden. Het regenwater van de omgeving wordt opgevangen in de Waterakkers. Het schone water wordt door de stuwen naar de Lage Vuchtpolder gestuurd. De Waterredoute verdeelt het water over de polder en regelt het waterpeil. 

 

Plan je dagje uit in en rond de redoutes van Breda

Ontdek in de buurt